Psychotherapiepraktijk Mak

Voor behandeling en persoonlijke groei

Werkwijze

U kunt zich voor therapie aanmelden via het contactformulier of via email (info@praktijkmak.nl). Ik neem vervolgens telefonisch contact met u op. We staan dan kort stil bij uw klachten en uw hulpvraag, om te kijken of u bij mij aan het juiste adres bent. Ik zal dan een korte checklist met u doornemen. Ook zullen we het hebben over uw zorgverzekering en diens vergoeding van de behandeling. Vervolgens maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en vraag ik u een aanmeldformulier in te vullen. Dit neemt u mee naar het eerste gesprek, evenals uw verwijsbrief, uw zorgpas en een geldige legitimatie. Verder is het helpend als u mij informatie van eventuele eerdere behandelaren geeft.

Na het eerste gesprek volgt meestal nog een tweede kennismakingsgesprek. Daarna zal ik met u afstemmen welk behandelaanbod passend is. Indien bij nader inzien blijkt dat u toch niet bij mij in behandeling kunt komen zal ik met u meedenken voor een passend alternatief.
Doelen en bepaalde afspraken zullen we vastleggen in een behandelplan, welke we op gezette tijden zullen evalueren. Een therapiegesprek duurt 45 minuten en vindt doorgaans 1 keer per week plaats.
Voorafgaande, tijdens en bij afronding van therapie zal ik u vragen een aantal (digitale) vragenlijsten in te vullen. Deze lijsten geven een indicatie van het klachtenniveau en kunnen als zodanig van nut zijn voor de therapie.  
Momenteel houd ik praktijk op de maandag en woensdag. 

Afzeggen en verzetten van afspraken

U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen. Om af te melden of een afspraak te verzetten kunt u mij een email op info@praktijkmak.nl. Voor te laat afzeggen of niet verschijnen zal ik 55 euro in rekening brengen. Om ingewikkelde discussies te voorkomen zal ik me strikt houden aan deze afspraak.

Kwaliteit en privacy
Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP. De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van cliënten dienen administratieve doeleinden, medische doeleinden en t.b.v. de communicatie over de behandeling. Ik geef persoonsgegevens nooit aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen zijn de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen gemaakt. Verder zal ik de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens heeft U altijd het recht een gegeven toestemming tot gegevensverstrekking in te trekken. Voor meer informatie zie mijn privacy statement. 

Het kwaliteitsstatuut is vanaf 2017 verplicht voor alle GGZ-professionals. Het beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. Hier kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien.

Ontevreden?
Bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, had u die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen? Laat het me weten, ik neem uw op- of aanmerkingen serieus en probeer samen een oplossing te vinden.


Klachtenregeling
In het geval dat u in de veronderstelling bent dat ik ernstig tekort schiet als therapeut kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) om daar bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Voor meer informatie klik hier.